Som Mgr. Kornélia Szlanicska .
Svoje štúdium som ukončila
na matematicko-fyzikálnej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
Som učiteľka matematiky a výpočtovej techniky
na ZŠ s VJM Ul. Eötvösa v Komárne.
Som lektorkou Infovek-u.
 

e-mail: bkornelia(zavinac)centrum.sk