Lovagok és lókötők szigete

A következő rejtvények egy szigetre kalauzolnak bennünket, ahol lovagok laknak, akik mindig igazat mondanak, míg a lakosság másik csoportja a lókötők, akik mindig hazudnak.

 1. Három lakos, A, B és C együtt kapál egy kertben. Egy arra járó idegen megkérdezi A-t: "Ön lovag vagy lókötő?"
  A
  válaszol, de olyan érthetetlenül, hogy az idegen nem tudja kivenni, mit is mondott.
  Erre megkérdezi
  B-t: "Mit mondott A?" B válaszol: "A azt mondta, hogy ő lókötő".
  Erre
  C közbeszól: "Ne higgyen B-nek, hazudik." Ki lovag és ki lókötő közülük?

 2. Ebben a történetben ketten szerepelnek: A és B. Mindkettőjük - egymástól függetlenül - lovag vagy lókötő.
  A
  a következőt állítja: "Legalább egyikünk lókötő". Miféle A és B?

 3. Tegyük fel, hogy A ezt mondja: "Lókötő vagyok, vagy B lovag". Miféle A és B?

 4. Tegyük fel, hogy A ezt mondja: "Lókötő vagyok, de B nem az". Miféle A és B?

 5. Van három lakosunk: A, B és C. A ezt mondja: "B és C egyforma típusú". Valaki megkérdezi C-től: "Egyforma típusú A és B?" Mit válaszol C?

Lovagok, lókötők és normálisak

Ezen a szigeten élnek lovagok, akik mindig igazat mondanak, lókötők, akik mindig hazudnak és normális emberek, akik hol hazudnak, hol igazat mondanak.

 1. Adott három szigetlakó: A, B és C. Közülük az egyik lovag, a másik lókötő, a harmadik pedig normális. A követketőket állítják: 
    A:
  Normális vagyok.
    B: Ez igaz.
    C: Nem vagyok normális.
  Mifélék A, B és C?
   

 2. Két ember, A és B egymástól függetlenül a következőket állítja: A : "B lovag" és B : "A nem lovag". Bizonyítandó, hogy legalább egyikük igazat mond, de nem lovag.

Bahava szigetek

Bahava szigetén női egyenjogúság van, így a nők is lovagok, lókötők vagy normálisak. A sziget egykori uralkodója egyszer azt a különös törvényt hozta, hogy lovag csak lókötővel, lókötő pedig csak lovaggal házasodhat össze.(normális csak normálissal).

 1. A úr és A hölgy házasok. A következőket állítják: A úr:"A feleségem nem normális". A hölgy: "A férjem nem normális". Mifélék A úr és A hölgy?
   

 2. B úr és B hölgy házasok. B úr: "A feleségem normális". B hölgy: "A férjem normális". Mifélék B úr és B hölgy?
   

 3. Ebben a történetben két bahavai házaspár szerepel: A úr és A hölgy, valamint B úr és B hölgy. Hárman közülük a következőket vallják:
    A úr: B úr lovag.
    A hölgy: A férjemnek igaza van, B úr lovag.
    B hölgy: Ez igaz, a férjem valóban lovag.
  Miféle a négy ember, és az állítások közül melyek igazak?

Az Oroszlán és az Egyszarvú

Mikor Alice belépett a Feledékenység Erdejébe, nem felejtett el mindent, csak bizonyos dolgokat. Gyakran nem jutott eszébe a neve, és leggyakrabban azt felejtette el, hogy milyen nap van. Az Oroszlán és az Egyszarvú sűrűn látogatták az erdőt.Az Oroszlán minden hétfőn, kedden és szerdán hazudik, és a hét többi napján igazat mond, az Egyszarvú pedig csütörtökön, pénteken és szombaton hazudik, és a hét többi napján igazat mond.

 1.  Egy napon Alice találkozott az Oroszlánnal és az Egyszarvúval, akik egy fa alatt pihentek. A következőket állították: 
    Oroszlán: "Tegnap hazudós napom volt."
    Egyszarvú: "Tegnap nekem is hazudós napom volt."
  Ebből a két állításból Alice meg tudta állapítani milyen nap volt. Milyen?
   

 2. Egy másik alkalommal Alice  csak az Oroszlánnal találkozott, aki a következőket állította
    a) Tegnap hazudtam.
    b) Holnapután megint hazudni fogok.
  Milyen nap találkoztak
   

 3. A hét milyen napján lehetséges, hogy az Oroszlán a következő két kijelentést teszi:
    a) Tegnap hazudtam.
    b) Holnap megint hazudok.

Craig felügyelő feljegyzéseiből

Leslie Craig, a Scotland Yard felügyelője hozzájárult néhány esetének közzétételéhez. Esetei felderítéséhez a logikát alkalmazta.

 1. Hatalmas mennyiségű árut loptak el egy áruházból. A tettes, vagy tettesek autóval szállították el a zsákmányt. Kihallgatásra három jól ismert bűnözőt vittek be kihallgatásra: A-t, B-t, C-t. A következők derültek ki:
    a. A-n, B-n, C-n kívül senki sem vehetett részt a rablásban
    b. C sosem dolgozik A nélkül
    c. B nem tud autót vezetni.
  A bűnös vagy ártatlan?
   

 2. "Mire következtet ezekből a tényekből?" - kérdezte Craig felügyelő McPherson őrmestert.
    a. Ha A bűnös és B ártatlan, akkor C bűnös.
    b. C sosem dolgozik egyedül.
    c. A sosem dolgozik C-vel.
    d. A-n, B-n, C-n kívül senki sem vehetett részt a bűntényben, és legalább az egyikük bűnös.
  Az őrmester így szólt: "Attól tartok uram, hogy nem sokra. Ön meg tudja állapítani ennyiből, hogy ki ártatlan és ki bűnös?"
  "Nem" - válaszolta Craig -, "de ahhoz ennyi is elég, hogy egyikük ellen vádat emeljünk".
  Melyikük az, aki biztosan bűnös?
   

 3. Ebben az érdekes esetben négy vádlott szerepel: A, B, C és D. A következők derültek ki:
    a. Ha A és B mindketten bűnösök, akkor C bűntárs.
    b. Ha A bűnös, akkor B és C közül legalább az egyik bűntárs.
    c. Ha C bűnös, akkor D bűntárs.
    d. Ha A ártatlan, akkor D bűnös.
  Kik azok akik biztosan bűnösök?

Figyelem! Az összes feladat megoldása egy oldalon van feltüntetve.