Ábrák kitöltése számokkal

 1. Írjunk a körökbe számokat 1-től 12-ig úgy, hogy a számok összege minden négyzet csúcsaiban 26 legyen.


 2. Írjunk a körökbe számokat 1-től 12-ig úgy, hogy a számok összege a csillagalakzat külső hat pontján kétszer nagyobb legyen, mint a belső hatszög pontjainak összege.


 3. Írjunk a körökbe számokat 1-től 8-ig úgy, hogy szakasszal összekötött körökben nem lehetnek egymást követő számok. (Ha az A körben van a 3, akkor a B, C, D körökben nem lehet sem a 2, sem a 4.)


 4. A mágikus hatszögkarikáiba írjunk számokat 1-től 13-ig úgy, hogy a számok összege a három számot összekötő egyenesen mindig  21 legyen.


 5.  Írjunk a körökbe számokat 1-től 17-ig úgy, hogy a körök összekötőin a számok összege 42 legyen.


  

 Algebrogramok

 1. Helyettesítsük a betűket számokkal (különböző betűknek különböző számok felelnek meg):


 2. Helyettesítsük a betűket számokkal úgy, hogy a műveletek eredménye helyes legyen:


 3.  Helyettesítsük a betűket számokkal:


 4. Helyettesítsük a P, R, O, M, N betűket a 2, 3, 4, 6, 8 számokkal úgy, hogy a matematikai műveletek teljesüljenek vízszintes és függőleges irányban is:


 5. Oldjuk meg az algebrogramot úgy, hogy az egyforma betűket azonos számokkal helyettesítjük, és az utolsó sorban az oszlopok összegét kapjuk megoldásként:


     

Ipszilon

A játékot két játékos játszhatja egyszerre, akik felváltva színezik ki a háromszög részecskéit (mindenki más színnel). Csak a szomszédos mezőnket szabad színezni. Az a játékos nyer, aki hamarabb köti össze a háromszög mindhárom oldalát a saját színével, így egy ipszilonra emlékeztető alakzatot hoz létre.

   

Matematikai keresztrejtvények

 1. Írd be a keresztrejtvénybe a műveletek eredményeit (minden négyzetbe egy számjegyet)!

  Vízszintes:
  1.
  586 : 586
  2. 1 . 257
  3. 21 . 21
  4. 778 : 2
  5. 263 . 2
  6. (208 : 52) . 2
  7. 1575 : 105 ; 23 . 100
  8. (15972 : 11) : 1452 ; 233 . 4
  9. 368 : 16 ; 3 . 3 ; 776 : 97
  10. (1 . 1) : 1 ; 6080 : 1520 ; 10 . 4
  11. (378 : 378) . 1
  12. 324 : 54
  Függöleges:
  A.
  829 . 15
  B.
  2741 . 2
  C.
  2 . 21799 . 2
  D.
  (11 . 11 . 3) : 3
  E.
  1 . 1 . 1 . 1
  F.
  468 : 156
  G.
  (1 . 34) : (34 . 1)
  H.
  1416 : 24 
  I.
  [(360 : 40) : 9] . 4
  J.
  13 . 3
  K. 2 . 11
  L.
  598 : 13
  M.
  4 . 10 . 2
  N.
  3 . 1

 2. Írd be a keresztrejtvénybe a feladatok megoldását (minden négyzetbe egy számjegyet)!
  Vízszintes:
  A.
  Ebben az évben született Bolyai János matematikus
  F. Ennyiféleképpen léphetünk fel a hatodik lépcsőfokra,
      ha egyszerre csak egy, vagy két lépcsőfokot léphetünk.

  G. A négyszög belső szögeinek összege
  I.  A legnagyobb 2003-mal osztható hatjegyű szám
  K. A VIII és a CMVII számok szorzata
  M. Egyforma számjegyek
  O. Az ABC háromszögben az a szög 4-szer nagyobb, mint a
      
  b szög, a g szög 27°-kal nagyobb, mint az a. Mekkora
       az
  a, b, g szög nagysága? (ebben a sorrendben)
  Függöleges:
  A.
  Egy egyjegyű szám és a tőle tízzel nagyobb szám
       szorzata

  B.
  A bot 27 cm hosszú. Hány cm hosszú 311 ilyen bot?
  C.
  "Semmi"
  D.
  67-re végződő szám, 67-tel osztható szám, és ha a
       számot az utolsó két számjegy nélkül írjuk le,
       akkor is osztható lesz 67-tel

  E.
    500 tanulóból 308-nak van telefonja, 309-nek van
       kerékpárja. 90 tanulónak nincs se telefonja,
       se kerékpárja.
  Hány tanulónak van telefonja és
       kerékpárja is?

  H.
  Ennyi óráig tart a február szökőévben 
  J.  A 21 cm élű kockát szétvágtuk 1 cm élű kockákra.
       Ha ezeket a kis kockákat egymás mellé raknánk egy
       sorba
  , milyen hosszú sort kapnánk?
  L.
  A négyzet területe 12-vel több, mint a kerülete.
       Mekkora a négyzet területe?

  N.
  Gondoltam egy számot, hozzáadok nyolcat,
       az eredményt megszorzom kettővel, ebből kivonok
       hatot, és az eredményt elosztom öttel
  , akkor 12-t
       kapok
  . Milyen számra gondoltam?

 3. Írd be a keresztrejtvénybe a feladatok megoldását (minden négyzetbe egy számjegyet)!
  Vízszintes:
  A.
  Egy tört tizedestört-alakja a 0,12341234..... végtelen
       szakaszos tizedestört.
  Írd le egymás mellé a tört
      számlálóját és nevezőjét.

  G. Hány fokos szöget zárnak be az óra mutatói 4 óra 12
       perckor?

  H. Egy trapéz területe 2364 dm2. Egyik alapja 102 dm,
       magassága 24 dm. Hány cm a trapéz középvonala?

  J.  Egy szabályos négyoldalú hasáb alapéle 9 cm, felszíne
       1854 cm2. Hány cm3 a térfogata?

  M. Hány osztója van a 2004-nek?
  O. A 2004 összes osztóját összeszorozzuk. Hány osztója
       van az így nyert szorzatnak?

  Q. Ha a Å  b = 3.a+2.b és  a Ä b =a.(b+2), akkor mivel
       egyenlő 412000
  Å  (5 Ä 48) ?
  T. Hány 0-nál nagyobb, de 1-nél kisebb törzsalakú tört van,
      amelynek a számlálója és a nevezője is egyjegyű szám?

  U. Ennyi órából áll 15egész 2/3 nap.
  V. Négyzetszám
  X. Ennyi teljes hét van egy évben, ha január elseje hétfőre
       esik.
  Y. Hányféleképpen lehet kiválasztani egy 24-tagú
      játékos keretből egy 11-tagú csapatot?
  Függöleges:
  B.
  Kettes számrendszerben így írnánk: 11001
  C.
  Egy 7 egységnyi élű kocka térfogata
  D.
  Ennyi két- és háromjegyű szám van
  E.
  A 2,3,4,...,9 számjegyet egy-egy számban pontosan
      egyszer felhasználva felírjuk az összes 4-gyel osztható
      nyolcjegyű számot. A számokat csökkenő sorrendbe
      állítjuk. Melyik szám áll a második helyen?

  F.
    A legnagyobb olyan kétjegyű szám, amelynek
       pontosan négy osztója van

  I.
   A legkisebb olyan páratlan szám, amely nem állítható
      elő két prímszám összegeként.

  K.
   Számjegyeinek szorzata 24-szer nagyobb, mint
       számjegyeinek összege
  L.
  1 attikai sztadion 164 méternek felel meg. Hány
      négyzetméter a területe annak a téglalap alakú térnek,
      amelynek hossza 7/5 sztadion, szélessége pedig 5/4
      sztadion? 

  N.
  Az első hat pozitív egész szám összege
  P. Prímszám
  R. Egy a0b alakú háromjegyű szám 11-szerese
  S.  Kettő a kilencediken
  W. Négyzetszám és köbszám egyszerre
  X. Páratlan összetett szám