Interaktívne cvičenia

Úprava výrazov i-cvičenie v HotPotatoes uprava_vyrazov_match1.htm
uprava_vyrazov_match2.htm
vyrazy_1.htm
Hra Domino - v MS Powerpoint domino_w.pptx
Pracovný list priloha_b.pdf
     
Rovnice s obrázkami na interaktívnu tabužu Smart chrobak.notebook
     
Lineárne rovnice Ekvivalentné úpravy -
v MS Powerpoint
linearne_rovnice.ppsx
i-cvičenie v MS Excel rovnice_prva uloha.xlsx
skuska_spravnosti.xlsx
Pracovný list priloha_c.pdf
Hra Bingo - v MS Excel hra_bingo.xlsx