Prezentácie

Trojuholníky (6.r.) Objem a povrch hranola (7.r.)
trojuholnik.ppt hranol.ppt
 
Štvoruholníky (6.r.) Vzájomná poloha dvoch kružníc (8.r.)
štvoruholnik.ppt vzajomnapoloha.ppt
 
Obvod a obsah rovinných útvarov (6.r.) Objem a povrch telies (9.r.)
obvod a obsah.ppt telesa.ppt